Stress och utmattningssymptom

“SCB skriver att många har någon gång upplevt att arbetet är stressigt eller psykiskt påfrestande, men det är när stressen blir till vardag som den är skadlig och kan orsaka besvär. Stress och andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär, framförallt bland kvinnor. Andelen kvinnor som upplevt besvär orsakade av stress och psykiska påfrestningar har ökat markant sedan den senaste mätningen, från 10 till 15 procent. Även för män är ökningen tydlig, från 6 till 8 procent.”


Stress är kroppens reaktion på en hotfull situation och reaktionen är multidimensionell vilket påverkar bland annat nervsystemet, metabolismen och immunsystemet. Idag räknas ekonomiska, arbetsrelaterade och personliga relationer till de största stressfaktorerna. Ett akut hot kan hjälpa dig att klara av en kritisk situation, det är så du är skapt, men om du utsätts för samma slags stress under lång tid blir du tömd på energi och det finns risk att kroppen skadas, även hjärnan.


Typiska Stressfaktorer:

 • Mekaniska – kroppen är utformad för att klara av en viss mängd fysisk aktivitet.
 • Kemisk – Luftföroreningar, insektsgift, vissa livsmedelstillsatser etc.
 • Mentala/Emotionella – Rädsla för framtiden, ekonomiska bekymmer, familjeförhållanden etc.
 • Omgivningen – Höga ljudnivåer, störande musik, bilder från tv och tidningar etc

Organ som kan påverkas av kort och långvarig stress:

 • Cirklulationssystemet – Ökad hjärtfrekvens och högtblodtryck m.m
 • Matspjälkningssystemet – Magkatarr och kramper i buken m.m
 • Centrala Nervsystemet – Spänningshuvudvärk och koncentrationssvårigheter m.m
 • Respirationssystemet – Grund och snabbandning m.m
 • Muskler och skelett – Muskelkramper och smärta m.m
 • Huden – Utslag och dermatit m.m

Vi behandlar:

 • Ständig energibrist och utmattning
 • Kronisk stress
 • Ångest, panik och deppression

Skicka in en behovsanalys om du är osäker så kontaktar vid dig inom 48tim.