Ayurveda

Vi är under utbildning till Ayurvediska Terapeuter  genom skolan Human Health i Luleå och vi har kommit till Steg 5 av 10.


Ayurveda

Ayurveda är ett heltäckande system för mänsklig utveckling och hälsa.

Detta heltäckande system är både för dig som är frisk och vill fortsätta att vara det och för dig som vill hitta din balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande.
Det är enkelt, naturligt och beprövat under många tusen år. Ayurveda är sanskrit och betyder kunskapen om livet, hela livet.

Ayurveda ger dig förståelse för samspelet mellan människor och natur, samt mellan det fysiska och det andliga.

Syftet med Ayurveda är att lära oss människor hur våra liv kan påverkas, förlängas och kontrolleras utan störningar av sjukdomar och åldrande. Förenklat går det ut på att vår mentala och själsliga kraft utgör det största inflytandet på kroppen och att frihet från sjukdom beror på att vi får kontakt med vårt eget medvetande, får det i balans så att den balansen kan föras över till kroppen.

Inom Ayurveda talar man om att människor består av tre kroppstyper. Genom att känna till din kroppstyp kan du med hjälp av Ayurveda avgöra vilken kostfysisk aktivitet och behandling som kan hjälpa dig och vad som är mindre bra för dig.

Kroppstyperna kallas doshor och indelas i: VataPitta och Kapha. I varje människa finns alla tre doshorna, men man har en eller två som dominerar. När man vet vilken dosha som dominerar kan man balansera dessa genom kost, motion och livsstil och därmed få nyckeln till den totala balansen i sitt liv.

Kroppstyperna Vata, Pitta, Kapha är i sig varken positiva eller negativa men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans.

© Human Health