1
2
3

 

Välkommen till Stockselius Praktik!

Vi behandlar musklerna utefter dess funktioner och hjälper dig i förebyggande eller rehabiliterande syfte.

Massagebehandlingen är individanpassad och vi tar oss an små och stora problem. När en massagebehandling tillämpas tidigt behöver de små besvären inte blir stora.

Välkommen till,
Stockselius Praktik i Uppsala.