1
2
3

 

Välkommen till Stockselius Praktik!

Vi behandlar musklerna utefter dess funktioner och hjälper dig i förebyggande eller rehabiliterande syfte.

Massagebehandlingen är individ anpassad och vi tar oss an små och stora problem. När en massage behandling tillämpas tidigt behöver de små besvären inte blir stora.

Välkommen till,
Stockselius Praktik i Uppsala.